Måndagen den 23 april 2018

www.NorrSoderBygg.se / Våra tjänster / Förvaltning

Förvaltning av fastigheter

Detta gör vi;

- Olika former av byggprojekt

- Hyresgästanpassningar

- Löpande reperationer 

- Planerat underhåll

- Skadehantering (akuta vattenskador m.m.)

- Snöskottning

Några av våra kunder;

- Diligentia AB

- Projektbyrån Stockholm AB

- BRF Dragaren

- BRF Farmen

 

 Välkommen att kontakta oss med dina förfrågningar! Sveavägen.